12:21 ICT Thứ bảy, 15/06/2024

GIỚI THIỆU

DANH MỤC

Thành Viên

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 376

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 373


Hôm nayHôm nay : 56345

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1786565

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 29428362

LIÊN KẾT WEB

Bộ Y tế
Tổng cục dân số
Báo gia đình
UBND tỉnh
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC GIANG

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm điều gì ở Website này ?

Tin tức

Văn bản quản lý

Văn bản quy phạm pháp luật

Liên kết Website

Trang nhất » GIỚI THIỆU

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

         1.1. Vị trí, chức năng
Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh là cơ quan trực thuộc Sở Y tế, thực hiện chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Y tế quản lý nhà nước về dân số-KHHGĐ, bao gồm các lĩnh vực: quy mô dân số, cơ cấu dân số và chất lượng dân số; chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về dân số-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh.
Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Y tế, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn nghiệp vụ của Tổng cục Dân số-KHHGĐ thuộc Bộ Y tế.
Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu và tài khoản riêng (kể cả tài khoản ngoại tệ).
          1.2. Nhiệm vụ của đơn vị
  Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây theo sự phân cấp của Sở Y tế:
          1. Trình cấp có thẩm quyền ban hành các quyết định, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, năm năm và hàng năm, chương trình, đề án về dân số -KHHGĐ của tỉnh; biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, cải cách hành chính, phân cấp quản lý, xã hội hoá công tác dân số - KHHGĐ trên địa bàn tỉnh; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của Chi cục.
          2. Tham mưu giúp Giám đốc Sở Y tế trình cấp có thẩm quyền ban hành các quyết định, chỉ thị cá biệt và chương trình, giải pháp, biện pháp huy động, phối hợp liên ngành trong lĩnh vực dân số - KHHGĐ.
          3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các chính sách dân số - KHHGĐ, đào tạo nguồn nhân lực làm công tác dân số - KHHGĐ của địa phương.
          4. Giúp Giám đốc Sở Y tế hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình mục tiêu, chương trình hành động, dự án về dân số - KHHGĐ sau khi được phê duyệt.
          5. Xây dựng các văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về dân số - KHHGĐ trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền.
          6. Quản lý về quy mô dân số - KHHGĐ:
          a) Theo dõi, quản lý biến động tăng, giảm dân số, đề xuất các giải pháp điều chỉnh mức sinh và tỷ lệ phát triển dân số trên địa bàn tỉnh;
          b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật đối với các hoạt động dịch vụ tư vấn KHHGĐ và quản lý các phương tiện tránh thai; quản lý các dịch vụ KHHGĐ trên địa bàn tỉnh;
          c) Hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện các đề án, mô hình liên quan đến quy mô dân số - KHHGĐ trên địa bàn tỉnh.
          7. Quản lý về cơ cấu dân số:
          a) Theo dõi, tổng hợp về cơ cấu dân số theo giới tính và độ tuổi trên địa bàn tỉnh;
          b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật để bảo đảm cân bằng giới tính theo quy luật sinh sản tự nhiên trên địa bàn tỉnh;
          c) Hướng dẫn và kiểm tra việc triển khai thực hiện đề án, mô hình liên quan đến điều chỉnh cơ cấu dân số trên địa bàn tỉnh.
          8. Quản lý về chất lượng dân số:
          a) Theo dõi, tổng hợp về chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh;
          b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật để bảo đảm chất lượng dân số đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực, việc triển khai thực hiện các mô hình cao chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh.
          9. Chủ trì, phối hợp với Các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông, vận động, giáo dục; cung cấp dịch vụ, tư vấn về các lĩnh vực dân số - KHHGĐ, sức khỏe tình dục, sức khoẻ sinh sản vị thành niên và thanh niên.
          10. Tổ chức thực hiện các nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực dân số - KHHGĐ.
          11. Xây dựng hệ thông tin quản lý về dân số - KHHGĐ; tổ chức thực hiện công tác thống kê, thông tin và báo cáo về dân số - KHHGĐ theo quy định hiện hành.
          12. Hướng dẫn, kiểm tra, tạo điều kiện và hỗ trợ cho hoạt động của các tổ chức dịch vụ công và thực hiện xã hội hoá trong lĩnh vực dân số - KHHGĐ.
          13. Giúp Giám đốc Sở Y tế quản lý và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư trong lĩnh vực dân số - KHHGĐ theo phân cấp của Sở Y tế.
          14. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về dân số - KHHGĐ cho cán bộ chuyên trách dân số - KHHGĐ xã và cộng tác viên dân số - KHHGĐ thôn bản.
          15. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; tài chính, tài sản được giao; quản lý các tổ chức sự nghiệp thuộc Chi cục; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ chính sách đói ngộ, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Sở Y tế.
          16. Kiểm tra, thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực dân số - KHHGĐ theo thẩm quyền.
          17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.
         

 
 

5S thay đổi nhỏ hiệu quả lớn

Hỗ trợ

1
Quản trị Website

Name: Chi cục Dân số KHHGĐ