Tập huấn triển khai nhân rộng mô hình "Nhà hàng ăn uống" "Bếp ăn tập thể" bảo đảm ATTP năm 2020

Tên bài: Tập huấn triển khai nhân rộng mô hình "Nhà hàng ăn uống" "Bếp ăn tập thể" bảo đảm ATTP năm 2020
Thực hiện Kế hoạch 22/KH-SYT ngày 06/02/2020 của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang về việc triển khai công tác quản lý nhà nước về ATTP của ngành Y tế năm 2020.
Ngày 19/6/2020, Chi cục ATVSTP tổ chức hội nghị tập huấn triển khai nhân rộng mô hình "Nhà hàng ăn uống" "Bếp ăn tập thể" bảo đảm ATTP năm 2020. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Anh Tuấn – Phó Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP tỉnh Bắc Giang; tham dự lớp tập huấn gồm: Lãnh đạo, cán bộ chuyên môn thuộc Chi cục ATVSTP; Lãnh đạo các phòng Y tế và Trưởng, phó, cán bộ khoa ATVSTP - TTYT huyện, thành phố và đại diện cho 03 doanh nghiệp do Chi cục chủ trì triển khai nhân rộng mô hình "Nhà hàng ăn uống"/ " Bếp ăn tập thể" bảo đảm ATTP gồm: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thư Hiếu; Công ty TNHH Crystal Martin Việt Nam; Công ty TNHH Fuhong Precision Component (Bắc Giang).
 Tại hội nghị báo cáo viên của Chi cục ATVSTP phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật như: Luật ATTP; Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ; Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ; Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ; triển khai kế hoạch số 106/KH-ATTP ngày 01/4/2020 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm triển khai nhân rộng mô hình "Nhà hàng ăn uống" "Bếp ăn tập thể" bảo đảm ATTP năm 2020; hướng dẫn trình tự các bước tiến hành trong triển khai nhân rộng các mô hình "Nhà hàng ăn uống" "Bếp ăn tập thể" bảo đảm ATTP theo Công văn số 2287/SYT-NVY ngày 31/12/2019 của Sở Y tế; phổ biến, hướng dẫn các tiêu chí đánh giá điều kiện ATTP; thực hiện kiểm thực 03 bước và lưu mẫu thức ăn theo quy định tại Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 31/3/2017 của Bộ Y tế, hướng dẫn, phổ biến một số quy trình thực hành trong chế biến, bảo quản thực phẩm…
Tại hội nghị, đã thảo luận, giải đáp những nội dung còn thắc mắc của doanh nghiệp và Phòng Y tế, TTYT các huyện, thành phố trong tổ chức thực hiện triển khai nhân rộng mô hình.
Kết thúc hội nghị tập huấn Lãnh đạo Chi cục ATVSTP đề nghị Phòng Y tế các huyện, thành phố triển khai nhân rộng mô hình "Bếp ăn tập thể" "Nhà hàng ăn uống" bảo đảm ATTP đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền quản lý theo kế hoạch đã được UBND/ BCĐLN về ATTP huyện, thành phố phê duyệt. Các doanh nghiệp tham gia nhân rộng mô hình phối hợp tốt với Chi cục ATVSTP trong triển khai nhân rộng mô hình bảo đảm ATTP nhằm đạt chất lượng, tiến độ kế hoạch đã đề ra; chấp hành tốt các quy định hiện hành về bảo đảm ATTP, chú trọng nâng cao chất lượng, giá trị của mỗi bữa ăn phục vụ người lao động; chủ động phòng chống ngộ độc thực phẩm./.Thực hiện Kế hoạch 22/KH-SYT ngày 06/02/2020 của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang về việc triển khai công tác quản lý nhà nước về ATTP của ngành Y tế năm 2020.
Ngày 19/6/2020, Chi cục ATVSTP tổ chức hội nghị tập huấn triển khai nhân rộng mô hình "Nhà hàng ăn uống" "Bếp ăn tập thể" bảo đảm ATTP năm 2020. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Anh Tuấn – Phó Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP tỉnh Bắc Giang; tham dự lớp tập huấn gồm: Lãnh đạo, cán bộ chuyên môn thuộc Chi cục ATVSTP; Lãnh đạo các phòng Y tế và Trưởng, phó, cán bộ khoa ATVSTP - TTYT huyện, thành phố và đại diện cho 03 doanh nghiệp do Chi cục chủ trì triển khai nhân rộng mô hình "Nhà hàng ăn uống"/ " Bếp ăn tập thể" bảo đảm ATTP gồm: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thư Hiếu; Công ty TNHH Crystal Martin Việt Nam; Công ty TNHH Fuhong Precision Component (Bắc Giang).
 Tại hội nghị báo cáo viên của Chi cục ATVSTP phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật như: Luật ATTP; Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ; Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ; Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ; triển khai kế hoạch số 106/KH-ATTP ngày 01/4/2020 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm triển khai nhân rộng mô hình "Nhà hàng ăn uống" "Bếp ăn tập thể" bảo đảm ATTP năm 2020; hướng dẫn trình tự các bước tiến hành trong triển khai nhân rộng các mô hình "Nhà hàng ăn uống" "Bếp ăn tập thể" bảo đảm ATTP theo Công văn số 2287/SYT-NVY ngày 31/12/2019 của Sở Y tế; phổ biến, hướng dẫn các tiêu chí đánh giá điều kiện ATTP; thực hiện kiểm thực 03 bước và lưu mẫu thức ăn theo quy định tại Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 31/3/2017 của Bộ Y tế, hướng dẫn, phổ biến một số quy trình thực hành trong chế biến, bảo quản thực phẩm…
Tại hội nghị, đã thảo luận, giải đáp những nội dung còn thắc mắc của doanh nghiệp và Phòng Y tế, TTYT các huyện, thành phố trong tổ chức thực hiện triển khai nhân rộng mô hình.
Kết thúc hội nghị tập huấn Lãnh đạo Chi cục ATVSTP đề nghị Phòng Y tế các huyện, thành phố triển khai nhân rộng mô hình "Bếp ăn tập thể" "Nhà hàng ăn uống" bảo đảm ATTP đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền quản lý theo kế hoạch đã được UBND/ BCĐLN về ATTP huyện, thành phố phê duyệt. Các doanh nghiệp tham gia nhân rộng mô hình phối hợp tốt với Chi cục ATVSTP trong triển khai nhân rộng mô hình bảo đảm ATTP nhằm đạt chất lượng, tiến độ kế hoạch đã đề ra; chấp hành tốt các quy định hiện hành về bảo đảm ATTP, chú trọng nâng cao chất lượng, giá trị của mỗi bữa ăn phục vụ người lao động; chủ động phòng chống ngộ độc thực phẩm./.

Nguồn tin: Phòng Nghiệp vụ - Chi cục ATVSTP