Quyết định về việc thu hồi hiệu lực Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với Công ty TNHH ăn uống Hoàng Minh

Nguồn tin: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm