Quyết định về việc thu hồi hiệu lực Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Dịch vụ Đất Bắc

Nguồn tin: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm