HỘI NGHỊ TẬP HUẤN PHỔ BIẾN KIẾN THỨC, PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN THỰC PHÂM NGÀY 12/4/2018

          Thực hiện Kế hoạch số 387/KH-BCĐLN ngày 01/02/2018 của Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh Bắc Giang. Nhằm nâng cao kiến thức pháp luật, quản lý, thực hành về ATTP và chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm tại các doanh nghiệp trên địa bàn khu, cụm công nghiệp do Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh quản lý.
          Ngày 12/4/2018, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chủ trì phối hợp với Chi cục ATVSTP tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức, pháp luật về ATTP năm 2018. Thành phần tham dự hội nghị: Lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp; đại diện Lãnh đạo Công đoàn các khu công nghiệp; Lãnh đạo Chi cục ATVSP và các phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp, Chi cục ATVSTP; đại diện các doanh nghiệp tổ chức bếp ăn tập thể (theo hình thức: tự tổ chức quản lý; bếp ăn tập thể hợp đồng với doanh nghiệp chế biến, cung cấp dịch vụ suất ăn tại chỗ) và các doanh nghiệp chế biến, cung cấp dịch suất ăn tại chỗ cho doanh nghiệp.
         Tại hội nghị Chi cục ATVSTP phổ biến, hướng dẫn triển khai, thực hiện các nội dung cơ bản của các văn bản quy định về ATTP như: Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; các văn bản của Bộ Y tế quy định về điều kiện bảo đảm bảo ATTP đối với bếp ăn tập thể; hướng dẫn thực hiện và thực hành kiểm thực 03 bước và lưu mẫu thức ăn chín theo quy định tại Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 31/3/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với thực phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm; một số điều quy định xử phạt một số hành vi thường gặp tại các bếp ăn tập thể của Nghị định 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về ATTP và áp dụng các nguyên tắc cơ bản của hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP) trong kiểm soát an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể. Ngoài ra còn hướng dẫn các doanh nghiệp triển khai công tác tự giám sát, kiểm soát chất lượng về ATTP trong quá trình chế biến tại bếp ăn tập thể.
         Trong phần thảo luận, Chi cục ATVSTP tỉnh Bắc Giang đã giải đáp, hướng dẫn những nội dung thắc mắc của các doanh nghiệp về điều kiện đối với bếp ăn tập thể; thực hiện ký cam kết đảm bảo ATTP và thực hiện ghi chép mẫu sổ kiểm thực 03 bước… Kết thúc hội nghị, chủ trì đề nghị các doanh nghiệp trên cơ sở những nội dung đã tiếp thu được do Chi cục ATVSTP triển khai, hướng dẫn để áp dụng vào thực tế của doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng, giá trị của mỗi bữa ăn phục vụ người lao động, tích cực trong việc phòng chống ngộ độc thực phẩm; hướng tới mục tiêu không để các vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn tỉnh./.

Nguồn tin: Phòng Nghiệp vụ - Chi cục An toàn vệ sinh an toàn thực phẩm