Bài 23: QUY ĐỊNH YÊU CẦU KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM, KHÁM SỨC KHOẺ ĐỐI VỚI NGƯỜI QUẢN LÝ, NGƯỜI SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG

Tài liệu truyền thông về an toàn thực phẩm được sử dụng để phát trên hệ thống Đài phát thanh - truyền hình; Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn. Được ban hành kèm theo Công văn số 74/ATTP-ĐK ngày 01/03/2016 của Chi cục ATVSTP tỉnh Bắc Giang về việc hướng dẫn sử dụng tài liệu phát thanh về an toàn thực phẩm năm 2016. Tải File tại đây:

Tác giả bài viết: Chi cục ATVSTP tỉnh Bắc Giang

Nguồn tin: Chi cục ATVSTP tỉnh Bắc Giang