HỘI NGHỊ THÔNG TIN THỜI SỰ VỀ CÔNG TÁC DÂN SÔ

Ngày 27/4/2022, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Bắc Giang phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Yên Thế tổ chức Hội nghị thông tin thời sự về công tác dân số cho 148 đại biểu là thành viên Ban chỉ đạo công tác dân số - KHHGĐ huyện, Trưởng ban Dân số, Hội nông dân, viên chức dân số các xã, thị trấn và lãnh đạo thôn, nhân viên y tế - dân số trên địa bàn huyện.
HỘI NGHỊ THÔNG TIN THỜI SỰ VỀ CÔNG TÁC DÂN SÔ
Tại hội nghị các đại biểu được nghe đồng chí Hà Minh Thu - Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ  cung cấp các thông tin thời sự về công tác dân số trong tình hình hiện nay, hướng dẫn thực hiện quy định về lồng ghép các yếu tố dân số vào chiến lược, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời triển khai những nội dung trọng tâm các Chương trình, Kế hoạch về công tác dân số năm 2022 tại tỉnh Bắc Giang. Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo công tác dân số - KHHGĐ các cấp, đảm bảo sự tham gia phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ để phối hợp triển khai thực hiện các hoạt động nhằm góp phần đạt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương
Qua đó các đại biểu tham dự Hội nghị nắm được một số kết quả đã đạt được của công tác dân số - KHHĐ trong thời gian qua và  những khó khăn thách thức đối với công tác dân số - KHHGĐ trong tình hình mới, các chính sách, pháp luật về công tác dân số - KHHGĐ trong giai đoạn hiện nay. Từ đó có các biện pháp chỉ đạo và phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ, lồng ghép nhiệm vụ công tác dân số - KHHGĐ vào các hoạt động của đơn vị tại địa phương.
.
Dương Chi Trang
(Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Bắc Giang)