Thông báo về việc việc tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm thực phẩm (Thông báo số 179/TB-ATTP ngày 04/6/2019)

Về việc
 Thông báo việc tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm thực phẩm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc ngành Y tế quản lý (từ ngày 07/5/2019 đến 04/6/2019)
Tải file tại đây: /uploads/news/2019_06/cvdi-179.signed-t6.pdf

Tác giả bài viết: Chi cục ATVSTP Bắc Giang

Nguồn tin: Chi cục ATVSTP Bắc Giang